Bạn có tin vào quảng cáo?

Bài dịch một infographic nói về mức độ tin tưởng của mọi người và doanh nghiệp vào quảng cáo. Chi 140 tỉ USD mỗi năm cho lăng xê và hãy nhìn xem có bao lăm người tin vào những điều quảng cáo nói.

Trong đó, có 9 trên 10 người từ độ tuổi 18 đến 34 tin rằng quảng cáo vẫn trung thực ở mức tối thiểu, trong khi chỉ có 1 trên 5 người trên 55 tuổi tin điều đó.

Có 10% người dùng tin tưởng.# vào lăng xê và 3% không bao giờ tin cẩn. Con số đó đối với doanh nghiệp là 11% tin tưởng.# và 2% không bao giờ. Có vẻ doanh nghiệp vẫn lạc quan hơn người tiêu dùng trong việc nghĩ người tiêu dùng tin vào lăng xê.